Föreningsguiden

På den här webbplatsen hittar du nästan allt en förening inom AUS behöver som stöd och trygghet i sin verksamhet.

Inom AUS finns över 200 föreningar som utgör en mångsidig och synlig del av Aaltogemenskapen. Varje förening utför ett värdefullt arbete utifrån sina egna utgångspunkter för att uppfylla sitt syfte. Det kan t.ex. innebära intressebevakning och arbete för att upprätthålla det egna studieområdets kultur, eller också avkoppling och samvaro inom ramen för en kär hobby. Det är viktigt för både enskilda studerande och gemenskapen som helhet att det vid sidan av studierna finns tillräckliga möjligheter att hitta vänner och utveckla sig själv mångsidigt både inom och utanför sitt eget studieområde.

Målet med den här webbplatsen är att hjälpa dig i ditt nuvarande eller kommande uppdrag som föreningsfunktionär. Det lönar sig att läsa informationen noggrant redan i början av mandatperioden för att slippa större överraskningar under vägen. Då vet du också var du hittar svar när det behövs. Guiden fokuserar i huvudsak på verksamhet i Aaltogemenskapen och grundläggande krav utanför gemenskapen. Direkta länkar finns till tillförlitliga externa källor om du behöver tilläggsinformation t.ex. i specialfall. De externa länkarna har vi samlat i materialbanken.

Det är lätt att återkomma till webbplatsen i föreningens vardag, och det rekommenderar vi också eftersom man inte alltid nödvändigtvis kommer ihåg exakt hur saker och ting ska gå till. För att underlätta informationssökningen finns ett sökfält direkt på startsidan.

Webbplatsen har sammanställts av AUS organisationssektor 2017–2018 och uppdateras vid behov för att hålla informationen aktuell. Största delen av guiden är helt nyskriven, men AUS tidigare tryckta föreningsguide har använts som grund för idéarbetet och texten i avsnitten om att bilda och registrera en förening, och vi tackar den tidigare guidens skribenter. Nedan finns källorna för de enskilda sidorna.

Det lönar sig alltid att kontakta organisationssektorn i frågor som gäller föreningsverksamheten. De aktuella kontaktuppgifterna finns på AUS webbplats.

AUS organisationssektor önskar givande läsning!

Skribenter och källor

Milla Ovaska och Rosa Väisänen:
Internationaliserings-ABC

Ahto Harmo:
Att bilda en förening (Källor utöver lagstiftningen: PRS. Heikki Halila och Lauri Tarasti: Yhdistysoikeus (2017). AUS föreningsguide (2011).)
Registrering (Källor: PRS. Heikki Halila och Lauri Tarasti: Yhdistysoikeus (2017).)
AUS föreningsregister
Styrelsens uppgifter och ansvar (Källor utöver lagstiftningen: Heikki Halila och Lauri Tarasti: Yhdistysoikeus (2017). AUS föreningsguide (2011).)
Ekonomi och bokföring (Källor utöver lagstiftningen: Heikki Halila och Lauri Tarasti: Yhdistysoikeus (2017).)
Bokslut och verksamhetsgranskning (Källor utöver lagstiftningen: Heikki Halila och Lauri Tarasti: Yhdistysoikeus (2017).)

Uppdateringar och kompletteringar