Materialbank

AUS mallar och utbildningsmaterial

Lagar och föreskrifter

Allmän lagstiftning som i tillämpliga delar gäller föreningarna

Lagstiftning som i tillämpliga delar gäller föreningarnas ekonomi

Lagar som gäller föreningarnas ekonomi enligt verksamhetstyp

Lagar och förordningar som gäller föreningarnas dataskydd

  • EU:s dataskyddsförordning (trädde i kraft den 25 maj 2018)
  • Dataskyddslagen (under behandling, föreslås träda i kraft den 25 maj 2018)

Anvisningar och tjänster från statliga myndigheter

Patent- och registerstyrelsen

Skatteförvaltningen

Dataombudsmannens byrå

Polisen

Anvisningar och tjänster från andra aktörer

SHVS

Städerna

Aalto-universitetet

  • Studiepsykologerna
  • Aaltoprästerna

Andra studentkårer och studentförbund