Trakasserier och osakligt bemötande

Trakasserier är sårande beteende som riktar sig mot personliga egenskaper som kön, ålder, ursprung, världsåskådning eller sexuell läggning. Trakasserier kan vara direkta eller indirekta – till exempel sexistiska eller rasistiska skämt är trakasserier även om avsikten inte är att såra. Trakasserier är en form av diskriminering och därmed olagliga med stöd av diskrimineringslagen.

Allt oönskat beteende uppfyller inte kriterierna för trakasserier eller diskriminering, men föreningen bör också ingripa i andra typer av osakligt beteende, till exempel uteslutning ur gemenskapen, även om beteendet inte är förknippat med någon av de personliga egenskaperna ovan. Det är naturligt att olika grupper uppstår, men föreningarna ska vara öppna för alla intresserade och alla ska känna sig välkomna i verksamheten.

Det är svårt att definiera exakt vad som utgör trakasserier eller osakligt bemötande. Tumregeln är att beteende som upplevs som obehagligt eller oönskat kan definieras som trakasserier eller osakligt bemötande. Om du är osäker på om beteendet du iakttagit är osakligt eller inte lönar det sig ändå att ta upp frågan. Ofta är känslan att allt inte är okej motiverad, och det är bättre att ingripa i små saker än att helt och hållet låta bli.

 

Så förebygger och ingriper ni

När ni satsar på likabehandling i föreningens verksamhet förebygger ni också trakasserier och osakligt beteende. Om föreningsklimatet är respektfullt och hänsynsfullt gentemot alla typer av människor uppstår också ett klimat där trakasserier och osakligt beteende inte accepteras. Det gäller också att reflektera över sitt eget beteende.

 

I föreningens verksamhet

 • Det bästa sättet att förebygga osakligt beteende är föreningskulturen. Om föreningsklimatet är respektfullt och hänsynsfullt gentemot alla typer av människor uppstår också ett klimat där trakasserier och osakligt beteende inte accepteras.
 • När ni ordnar evenemang kan ni tydligt förklara hur ni förväntar er att deltagarna beter sig, till exempel genom att publicera regler i FB-evenemanget eller i början av tillställningen meddela att ni inte accepterar diskriminering eller trakasserier. Ni kan också ange en kontaktperson som kan kontaktas vid problem under själva evenemanget. Även om den här typen av påminnelser kan kännas självklara kan de ha en förebyggande effekt.
 • Om det framkommer osakligt beteende i föreningen ska ni alltid försöka utreda vad som hänt. Gör inga antaganden, utan lyssna på alla inblandade innan ni fattar några beslut. Försök också få till stånd ett samtal mellan de inblandade. Fokusera på den aktuella frågan och börja inte gräla om andra fall – dem hinner ni behandla senare om det behövs.
 • Ni kan också alltid be om hjälp utifrån för att lösa olika situationer. När det gäller trakasserier kan ni kontakta AUS trakasseriombud.
 • Också AUS sakkunniga för socialpolitik stöder föreningarna i svåra situationer och i deras likabehandlingsarbete.

Om du upplever trakasserier

 • Om du själv blir föremål för trakasserier eller bevittnar trakasserier ska du tydligt visa den som trakasserar att du vill att hen slutar.
 • Det är alltid bättre att ingripa än att iaktta även om du inte är säker på rätt sätt att ingripa.
 • Om du inte vill göra det ensam kan du ingripa tillsammans med en vän.
 • Om någon anmärker på ditt eget beteende ska du inte automatiskt inta försvarsposition utan fundera på ditt beteende och bereda dig på att be om ursäkt.
 • Om du behöver extern hjälp för att reda ut situationen kan du alltid kontakta AUS trakasseriombud. Med tanke på den fortsatta utredningen lönar det sig att anteckna vad som hänt och spara till exempel relaterade diskussioner i sociala medier.
 • Om trakasserifallet är så allvarligt att det uppfyller brottsrekvisiten ska du kontakta polisen.