Välbefinnande i föreningsverksamheten

I föreningsverksamheten gäller det att ta hänsyn till medlemmarnas och de aktivas krafter och välbefinnande. Till exempel i styrelsearbetet är det viktigt att arbetsfördelningen är rättvis och beaktar styrelsemedlemmarnas resurser. Det är också viktigt att tacka och visa uppskattning för det arbete som andra utför. Rekreation kan också vara ett bra sätt att belöna funktionärerna och upprätthålla deras arbetshälsa.

 

Utmattning och depression

Föreningsverksamhet är kul, inspirerande och nyttigt för både gemenskapen och individen. Men om samma person får för många uppgifter riskerar personen drabbas av utmattning. Det kan vara svårt att känna igen tecknen på att någon är överarbetad, eftersom en människa som nått gränsen av sina krafter sällan erkänner situationen för sig själv eller andra. Det kan också vara svårt att ingripa i en annan människas utmattning. Det lönar sig ändå att ta upp frågan med den berörda så fort man börjar oroa sig över personens beteende och välmående. En lösning som kan övervägas är till exempel att ändra på arbetsfördelningen och överföra uppgifter från den utmattade personen till andra funktionärer. Rekreationsdagar och en öppen samtalskultur där man inte skäms för att be om hjälp är två sätt att ta hand om gruppens välbefinnande.

Föreningens aktiva medlemmar bör också fundera på vilka värden föreningen vill arbeta för. Är en full kalender något att skryta över? Genom sin verksamhet kan föreningen betona vikten av studenternas mentala välbefinnande på ett sätt som inte förhärligar överdriven konkurrens och prestationer. Det gäller att hålla ett öga på uppgiftsfördelningen och reagera om någon har för mycket arbete. Det är bra att tacka också för små insatser i föreningens verksamhet och bygga upp en föreningskultur där det är accepterat att erkänna att arbetsbördan är för stor.

Det är bra att också fästa uppmärksamhet vid andra varningssignaler som tyder på psykiska problem hos funktionärerna. Om du ser tecken på depression hos dig själv eller andra ska du söka hjälp eller uppmuntra den andra att göra det. Om du misstänker att du själv är deprimerad kan du kartlägga situationen med hjälp av olika test som finns på nätet.

Hjälp vid utmattning och psykiska problem finns att få på många håll, till exempel SHVS eller Aaltoprästerna oavsett din egen livsåskådning. Nyyti har en omfattande materialbank och kontaktlista för hjälp i olika situationer. När utmattningen beror på studierelaterade problem kan du kontakta Aaltos studiepsykologer.

 

Rusmedel

Alkohol ses ofta som en integrerad del av studentkulturen, men under de senaste åren har det blivit vanligare med nyktra studenter, och många nya studenter dricker inte. I föreningen gäller det att beakta hur föreningskulturen förhåller sig till rusmedelsanvändning och avhållsamhet. Det lönar sig att ordna evenemang som inte kretsar kring alkohol och se till att det alltid finns alkoholfria alternativ. Alkoholen har varit en självklarhet på många evenemang utan att någon tänkt desto mer på saken. Det är bra att analysera hur central alkoholens roll egentligen är i verksamheten. Skulle en del evenemang fungera helt utan alkohol?

Alkoholen har också ett samband med utmattning som diskuteras ovan. Föreningen kan överväga om kulturen har skadliga inslag av typen ”jobba hårt och festa hårt” eller om man tänker att det krävs sena fester och mycket alkohol för att nätverka och avancera i föreningsorganisationen.
Om en enskild persons alkohol- eller drogkonsumtion blir ett problem finns hjälp att få till exempel hos SHVS. På SHVS webbplats finns också länkar till andra aktörer som hjälper. Du kan också ta upp en medstuderandes alkohol- eller drogkonsumtion med personen själv om du märker att personen tappat kontrollen.