Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial Här finns du utbildningsmaterialet från AUS utbildningar till föreningen. Föreningsutbildningar 2018-2020   Presentationerna finns bara på finska och engelska.     Trygga evenemang AUS och Studentkåren vid Helsingfors universitet...

Föreningsguiden

Föreningsguiden På den här webbplatsen hittar du nästan allt en förening inom AUS behöver som stöd och trygghet i sin verksamhet. Inom AUS finns över 200 föreningar som utgör en mångsidig och synlig del av Aaltogemenskapen. Varje förening utför ett värdefullt arbete...

Materialbank

Materialbank AUS mallar och utbildningsmaterial Föreningsreglementet Poängsättningsmodell för föreningarnas ansökningar om verksamhetsbidrag Poängsättningsmodell för tilldelning av klubbrum och förråd till föreningarna Modellstadgar Balansräkningsmall...

AUS förmåner för föreningarna

AUS förmåner för föreningarna Studentkåren erbjuder föreningarna inom kåren mångsidiga tjänster och stöd. För att kunna utnyttja tjänsterna måste föreningen höra till AUS föreningsregister. De tjänster och förmåner som erbjuds varierar något beroende på om föreningen...