Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Häirintä on loukkaavaa käytöstä, joka kohdistuu ihmisen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten sukupuoleen, ikään, alkuperään, maailmankatsomukseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Häirintä voi kohdistua henkilöön suorasti tai epäsuorasti – esimerkiksi seksistinen tai rasistinen vitsi on häirintää, vaikka sen tarkoitus ei olisi loukata. Häirintä on syrjinnän muoto ja siten yhdenvertaisuuslain nojalla laitonta.

Kaikki ei-toivottu käytös ei täytä häirinnän tai syrjinnän määritelmää, mutta muuhunkin epäasialliseen käytökseen tulee puuttua. Epäasiallista käytöstä voi olla esimerkiksi jonkun sulkemista ulos yhteisöstä, vaikka siihen ei liittyisi mikään edellä mainituista henkilökohtaisista ominaisuuksista. Kaveriporukoiden syntyminen on luonnollista, mutta yhdistysten tulisi olla avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille ja kaikkien tulisi tuntea itsensä yhdistyksen toiminnassa tervetulleeksi.

Tarkkoja rajoja sille, mikä on häirintää tai epäasiallista kohtelua, on vaikea määrittää. Nyrkkisääntönä voi kuitenkin pitää sitä, että jos toiminta tuntui toisesta ahdistavalta tai ei-toivotulta, se on määriteltävissä häirinnäksi tai epäasialliseksi kohteluksi. Jos et ole varma siitä, onko huomaamasi toiminta epäasiallista vai ei, asia kannattaa silti ottaa puheeksi. Usein tunne siitä, että joku asia ei ole ok, on perusteltua, ja on parempi puuttua pieniinkin asioihin, kuin jättää puuttumatta kokonaan.

 

Miten ennaltaehkäistä ja puuttua?

Yhdenvertaisuuteen panostaminen yhdistyksen toiminnassa ehkäisee myös häirintää ja epäasiallista käytöstä. Kun yhdistyksen ilmapiiri on sellainen, että kaikenlaisia ihmisiä kunnioitetaan ja heidät huomioidaan, syntyy myös ilmapiiri, jossa häirintää ja epäasiallista käytöstä ei hyväksytä. Jokaisen on hyvä reflektoida myös henkilökohtaista käytöstään.

 

Yhdistyksen toiminnassa

 • Yhdistyksessä epäasiallista käytöstä voi parhaiten ennaltaehkäistä kulttuurin luomisella. Mikäli yhdistyksenne ilmapiiri on sellainen, että kaikenlaisia ihmisiä kunnioitetaan ja heidät huomioidaan, syntyy myös ilmapiiri, jossa häirintää ja epäasiallista käytöstä ei hyväksytä.
 • Tapahtumia järjestäessä voitte selväsanaisesti ilmoittaa, millaista käytöstä osallistujilta odotetaan esimerkiksi kirjoittamalla fb-tapahtumaan tai mainitsemalla tilaisuuden alussa, että tapahtumassa ei suvaita syrjintää eikä häirintää. Voitte myös mainita, keneen voi olla yhteydessä itse tapahtumassa ongelmatilanteen sattuessa. Vaikka tämänkaltainen muistuttelu voi tuntua itsestään selvältä, voi sillä olla ennaltaehkäisevä vaikutus.
 • Mikäli yhdistyksessänne ilmenee epäasiallista käytöstä, pyrkikää aina selvittämään asia. Älkää tehkö oletuksia siitä, mitä on tapahtunut, vaan kuunnelkaa kaikkia asianomaisia ennen ratkaisusta päättämistä. Yrittäkää saada asianomaiset mahdollisuuksien mukaan myös keskusteluyhteyteen. Keskittykää käsillä olevaan asiaan älkääkä eksykö väittelemään joistain muista tapauksista – niitä ehtii käsitellä myöhemminkin, mikäli se on tarpeellista.
 • Voitte myös aina pyytää myös ulkopuolista apua tilanteiden ratkaisemiseen. Häirintäkysymyksissä voitte ottaa yhteyttä AYY:n häirintäyhdyshenkilöihin.
 • Myös AYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija tukee vaikeissa tilanteissa ja järjestön yhdenvertaisuustyössä

Jos kohtaat häirintää

 • Jos joudut itse häirinnän kohteeksi tai havaitset häirintää, ilmaise selkeästi häiritsijälle, että haluat hänen lopettavan.
 • On aina parempi puuttua kuin katsoa sivusta, vaikkei olisikaan varma, mikä on juuri oikea tapa puuttua.
 • Mikäli et halua puuttua yksin, voit hyvin tehdä sen yhdessä kaverin kanssa.
 • Jos omasta käytöksestäsi huomautetaan, älä jää inttämään vaan pohdi käytöstäsi ja varaudu pyytämään anteeksi
 • Mikäli tarvitset ulkopuolista apua tilanteen selvittämiseksi, voit aina ottaa yhteyttä AYY:n häirintäyhdyshenkilöihin. Jatkoselvitystä varten kannattaa kirjata ylös tapahtuneet asiat ja säilyttää esimerkiksi aiheeseen liittyvät sosiaalisen median keskustelut.
 • Mikäli häirintätapaus on niin vakava, että se täyttää rikoksen tunnusmerkit, ota yhteyttä poliisiin