Internationaliserings – ABC en guide för föreningarna

Internationaliserings – ABC en guide för föreningarna Internationalitet är alltid på ett eller annat sätt en del av alla föreningars verksamhet. När internationalitet är en viktig värdering för en förening, och när föreningen ser internationella studerande som...

Likabehandling

Likabehandling I finländsk lagstiftning nämns likabehandling främst i samband aktiviteter som strider mot den, det vill säga i anslutning till förbudet mot diskriminering. En utgångsnivå för likabehandling i det finländska samhället fastställs i diskrimineringslagen...

Trakasserier och osakligt bemötande

Trakasserier och osakligt bemötande Trakasserier är sårande beteende som riktar sig mot personliga egenskaper som kön, ålder, ursprung, världsåskådning eller sexuell läggning. Trakasserier kan vara direkta eller indirekta – till exempel sexistiska eller rasistiska...

Välbefinnande i föreningsverksamheten

Välbefinnande i föreningsverksamheten I föreningsverksamheten gäller det att ta hänsyn till medlemmarnas och de aktivas krafter och välbefinnande. Till exempel i styrelsearbetet är det viktigt att arbetsfördelningen är rättvis och beaktar styrelsemedlemmarnas...