Hyvinvointi yhdistystoiminnassa

Yhdistystoiminnassa tulee hauskan yhdessä tekemisen lisäksi muistaa kiinnittää huomiota myös jäsenistön ja aktiivien jaksamiseen ja hyvinvointiin. Esimerkiksi hallitustoiminnassa reilu työnjako jokaisen oman jaksamisen mukaan on avainasemassa toimijoiden hyvinvoinnin kannalla. Lisäksi on tärkeää muistaa kiittää ja osoittaa arvostusta muiden tekemää työtä kohtaan. Myös toimijoiden virkistäytyminen voi olla yksi hyvä tapa heidän palkitsemiseensa ja jaksamisen ylläpitämiseen.

 

Uupumus ja masennus

Yhdistystoiminta on hauskaa, innostavaa ja hyödyllistä niin koko yhteisölle kuin tekijällekin. Liian ison määrän työtä kasaantuessa yhdelle tekijälle uupuminen voi kuitenkin uhata. Liiallis en väsymyksen merkkejä voi olla vaikea tunnistaa, koska äärirajoilla toimiva ihminen harvoin tunnustaa tilannetta itselleen tai muille. Toisen henkilön uupumukseen voi olla myös vaikea puuttua. Asiasta kannattaa kuitenkin keskustella asianomaisen kanssa heti, kun henkilön käytös ja jaksaminen alkaa huolestuttaa. Ratkaisuna uupumiseen voi harkita esimerkiksi työnjaon muuttamista siten, että uupuneelta siirretään tehtäviä muille. Ryhmän hyvinvoinnista voi pitää huolta esimerkiksi virkistäytymisillä ja avoimella keskustelukulttuurilla, jossa ei ole häpeä pyytää apua.

Yhdistyksen aktiivien on myös hyvä miettiä, millaisia arvoja yhdistys haluaa edistää. Onko täysi kalenteri kehumisen aihe? Yhdistys voi toiminnallaan korostaa opiskelijoiden jaksamisen tärkeyttä niin, ettei liiallista kilpailua ja suorittamista ihannoida. On hyvä tarkkailla, miten tehtävät jakautuvat ja onko jollain liikaakin tekemistä. Yhdistyksessä on hyvä kiittää pienestäkin panoksesta sen toimintaan ja luoda toimintakulttuuria, jossa on hyväksyttävää myöntää, milloin tehtävää on itselle liikaa.

Uupumuksen lisäksi myös muunlaisiin varoitusmerkkeihin siitä, että jonkun toimijan mielenterveys on koetuksella, on hyvä kiinnittää huomiota. Jos huomaat itsessäsi tai muissa masennuksen merkkejä, hae tai kannusta hakemaan apua. Jos itse epäilet olevasi masentunut, tilannetta voi kartoittaa myös esimerkiksi netissä löytyviltä testeillä.

Apua uupumukseen ja mielenterveyden haasteisiin löytää monesta paikasta. Apua voi hakea esimerkiksi YTHS:ltä tai Aalto-papeilta omasta elämänkatsomuksesta riippumatta. Nyytillä on kattava materiaali- ja kontaktipankki avun hakemiseen erilaisissa tilanteissa. Kun uupumusta aiheuttavat opiskeluun liittyvät ongelmat, yhteyttä voi ottaa Aallon opintopsykologeihin.

Päihteiden käyttö

Alkoholin käyttö nähdään usein kiinteänä osana opiskelijakulttuuria. Viime vuosina raittiiden nuorten määrä on kuitenkin kasvanut, ja moni yliopistoon tuleva opiskelija ei juo. Yhdistysten on hyvä kiinnittää huomiota myös siihen, miten yhdistyksen omassa kulttuurissa suhtaudutaan päihteiden käyttöön tai käyttämättömyyteen. Yhdistyksen kannattaa järjestää tapahtumia, jotka eivät pyöri alkoholin ympärillä, ja pitää huolta siitä, että tarjoiluvaihtoehdoissa on myös hyviä alkoholittomia juomia. Alkoholi on moniin tapahtumiin ikään kuin sisäänkirjoitettuna, ilman että sen käyttöä on suuremmin pohdittu. On hyvä tarkastella, kuinka keskeinen alkoholin rooli toiminnassa todella on. Toimisivatko jotkut tapahtumat myös täysin päihteettöminä?

Alkoholilla on yhteys myös edellisessä kohdassa mainittuun uupumukseen: yhdistyksessä voidaan pohtia, onko kulttuurissa haitallisia ”raskas työ vaatii raskaat huvit”-piirteitä tai ajatellaanko, että verkostoituakseen ja edetäkseen yhdistystehtävissä täytyy juhlia myöhään ja käyttää runsaasti alkoholia.
Jos yksittäisen henkilön päihteiden käyttö kasvaa ongelmaksi, apua saa esimerkiksi YTHS:ltä. YTHS:n sivuilla on myös linkkejä muihin tahoihin, joista hakea apua. Kanssaopiskelijan päihteiden käytön voi myös ottaa henkilön itsensä kanssa puheeksi, jos huomaa jonkun kohdalla käytön lähteneen käsistä.