Materiaalipankki

AYY:n malleja ja ohjeita

AYY:n tapahtumajärjestäjän opas

Lainsäädäntöä ja määräyksiä

Yhdistyksiä soveltuvin osin koskevaa yleistä lainsäädäntöä

Yhdistyksien taloutta soveltuvin osin koskevaa lainsäädäntöä

Yhdistyksen taloutta toiminnan mukaan koskevat lait

Yhdistyksen tietosuojaa koskevat asetukset ja lainsäädäntö

  • EU:n tietosuoja-asetus (astuu voimaan 25.5.2018)
  • Tietosuojalaki (säädettävänä, ehdotettu voimaan astuvaksi 25.5.2018)

Valtion viranomaisten ohjeistuksia ja palveluita

Patentti- ja rekisterihallitus

Verohallinto

Tietosuojavaltuutetun toimisto

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Poliisi

Muiden toimijoiden ohjeistuksia ja palveluita

YTHS

Kaupungit

Aalto-yliopisto

Muut ylioppilaskunnat ja opiskelijaliitot