Utbildningsmaterial

Här finns du utbildningsmaterialet från AUS utbildningar till föreningen.

Föreningsutbildningar 2018-2020

 

Presentationerna finns bara på finska och engelska.

 

 

Trygga evenemang

AUS och Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) ordnade den 26 januari 2018 en säkerhetsutbildning för föreningsfunktionärer. Materialet finns nu på denna webbplats.

Särskilt ni som ordnar evenemang kan med fördel läsa och repetera metoderna för att göra studentföreningarnas evenemang trygga för deltagarna. Materialet innehåller också tips för ordförandena och de kommunikationsansvariga om det rätta sättet att kommunicera när något trots allt gått snett.

Kriskommunikation vid evenemang – Hur man kommunicerar och agerar i krissituationer och med medier? Tränare: Tapio Reinekoski. [Materialet]

Evenemang säkerhet – Att garantera säkerheten under ett evenemang. Evenemangsarrangörens allmänna ansvar, rättigheter och skyldigheter. De vanligaste problemen och riskerna. Tränare: Niina Palm, Ahto Harmo och Emi Maeda. [Materialet]

Trygga evenemang – Social och psykisk säkerhet. Ett urval av metoder för att göra föreningens evenemang socialt och psykiskt säkra för deltagarna. Tränare: Laura Wathén. [Materialet]

Eftervård – Krissituationer i studentgemenskapen. När en kris eller en olycka inträffar är det viktigt att ta hand om psykologiskt välbefinnande av deltagarna och de berörda efter händelsen. Tränare: Anu Morikawa och Laura Mäntylä. [Materialet]