AUS föreningsregister

AUS föreningsregister Aalto-universitetets studentkår (AUS)  upprätthåller ett föreningsregister över föreningarna inom studentkåren. Endast föreningar som ingår i föreningsregistret får stöd och hjälp av AUS i sin verksamhet. Föreningsregistret är indelat i en...

Att bilda en förening

Att bilda en förening Inom AUS verkar cirka 200 föreningar allt från stora ämnesföreningar till olika hobbyfokuserade klubbar. Om du inte hittar någon du gillar bland de nuvarande föreningarna kan du alltid bilda en ny! När en förening bildas lönar det sig att...

Registrering

Registrering En förening kan vara registrerad eller oregistrerad. En registrerad förening ingår i det föreningsregister som Patent- och registerstyrelsen (PRS) upprätthåller. Efter namnet på den registrerade föreningen används förkortningen rf. En oregistrerad...