Rekisteröityminen

Yhdistys voi toimia rekisteröimättömänä tai rekisteröityneenä. Rekisteröity yhdistys kuuluu Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään yhdistysrekisteriin. Rekisteröidyn yhdistyksen nimen perässä käytetään lyhennettä ry.

Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeushenkilö, mutta rekisteröity yhdistys katsotaan oikeushenkilöksi. Rekisteröity yhdistys voi

  • olla osapuolena sopimuksissa, esimerkiksi avata pankkitilin, tehdä vuokrasopimuksen, liittyä vaikka kattojärjestön jäseneksi ja niin edelleen. Rekisteröimättömässä yhdistyksessä sitoumuksia tehneet jäsenet vastaavat niistä henkilökohtaisesti.
  • hankkia omaisuutta, hakea avustusta tai saada luvan rahankeräykseen. Rekisteröimättömässä yhdistyksessä avustuksen anojia tai omaisuuden omistajia ja niistä vastuullisia ovat yhdistyksen jäsenet yksityishenkilöinä.

Rekisteröidyn yhdistyksen toiminnasta vastuussa on yhdistyksen hallitus ja vahingonkorvaustapauksissa yhdistys. Rekisteröimättömissä yhdistyksissä toiminnasta vastuussa on jokainen yhdistyksen jäsen henkilökohtaisesti. Esimerkiksi jos rekisteröityneen yhdistyksen toiminnasta aiheutuu vahinkoa, yhdistys joutuu korvaamaan sen, kun taas rekisteröimättömässä yhdistyksessä korvaajia ovat yksittäiset vahingon aiheuttaneet henkilöt.

Rekisteröityminen tuo yhdistykselle vakautta ja jatkuvuutta, vaikka se lisääkin velvoitteita.

 

 

Uuden yhdistyksen rekisteröinti

Rekisteröinti tarkoittaa yhdistyksen merkitsemistä PRH:n yhdistysrekisteriin. Yhdistysrekisteri on julkinen ja se sisältää perustiedot kaikista Suomessa rekisteröidyistä yhdistyksistä.

Rekisteröiminen tehdään lomakkeella, jota kutsutaan perusilmoitukseksi. Lomakkeita ja ohjeita saa yhdistysrekisteristä ja sähköisenä Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta. Perusilmoituksen täyttäminen maksaa 85 euroa. Valitse ilmoitustyypiksi perusilmoitus ja ennalta tarkastamattomat säännöt. Ennakkotarkastetut säännöt koskevat pääasiassa vain tilannetta, jossa kattojärjestön alaosasto rekisteröityy käytännössä pitkälti samoilla säännöillä kuin kattojärjestö. AYY ei ole tällainen kattojärjestö, eivätkä AYY:n mallisäännöt ole ennakkotarkastetut.

Rekisteröitymiseen tarvitaan yhdistyksen perustamiskirja ja säännöt. Lisäksi lomakkeessa kysytään muun muassa sääntömääräiset nimenkirjoittajat eli niiden henkilöiden tiedot, joilla on yhdistyksen sääntöjen mukaan nimenkirjoitusoikeus (useimmiten ainakin puheenjohtaja). Tarvitset siis heidän henkilötunnuksensa. Jos yhdistys ei vielä valinnut ketään johonkin nimenkirjoittamiseen oikeuttavaan toimeen, voit ilmoittaa lomakkeella, että kyseisen tehtävän hoitajaa ei ole vielä valittu.

Lomakkeen lähettämisen jälkeen PRH tarkistaa yhdistyksen säännöt varmistaakseen, että perustettavan yhdistyksen tarkoitus ja toiminta on lainmukaista. Käsittelyaikaennusteen uusille yhdistyksille voi tarkastaa PRH:n sivuilta. Jos säännöissä on korjattavaa, lähetetään korjauspyyntö hakemuksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Tällöin säännöt tulee korjata niiltä osin, kuin niistä on huomautettu, ja lähettää uudelleen PRH:lle korjauspyynnön mukana tulevien ohjeiden mukaan. Muutokset on tehtävä yhdistyksen omien sääntöjen mukaisesti, eli yhdistyksen kokouksen kautta.

Kun säännöt menevät PRH:ssa läpi ja yhdistys merkitään yhdistysrekisteriin, siitä ilmoitetaan yhdistykselle. PRH:n hyväksyvän päätöksen jälkeen yhdistys voi käyttää nimessään lyhennettä ry ja rekisteröidyn yhdistyksen oikeudet alkavat välittömästi.

Mikäli yhdistys tarvitsee Y-tunnuksen esimerkiksi sopimusten tekemiseen, sitä täytyy hakea erikseen. Aatteellisia yhdistyksiä ei liitetä rekisteröitymisen myötä automaattisesti järjestelmään. Pienimuotoista aatteellista toimintaa harjoittava yhdistys ei yleensä Y-tunnusta tarvitse.

 

Pitkään rekisteröimättömänä toimineen yhdistyksen rekisteröinti

Jotkin yhdistykset ovat toimineet useita vuosia rekisteröitymättöminä. Tällaisen yhdistyksen rekisteröinti toimii samalla tavoin kuin kokonaan uuden yhdistyksen.

Jos perustamisasiakirjat ovat kadonneet, pitää yhdistys muodollisesti perustaa uudelleen. On siis pidettävä perustamiskokous uudelleen ja allekirjoitettava uusi perustamiskirja.

Yhdistyslain mukaan rekisteröimättömällä yhdistyksellä ei voi olla nimissään varallisuutta, joten jos haluaa olla varma, että mitään lakiteknisiä ongelmia varallisuutta koskien ei tule vastaan, kannattaa rekisteröinnin jälkeen muodollisesti siirtää varallisuus yhdistyksen nimiin. Asia kannattaa käsitellä esimerkiksi yhdistyksen kokouksessa ja kirjata kokouspöytäkirjaan, jolloin merkintä varallisuudesta säilyy.

Yhdistyslain mukaan rekisteröimättömän yhdistyksen nimissä ei voi myöskään tehdä sopimuksia (esimerkiksi vuokrasopimusta varasto- tai kerhotilasta) vaan lakiteknisesti tällaiset ovat sopimuksen tehneiden yhdistyksen jäsenten nimissä. Sopimuksen muille osapuolille kannattaa ilmoittaa rekisteröitymisestä, jotta sopimukset siirrettäisiin rekisteröidyn yhdistyksen nimiin – automaattisesti näin ei tapahdu, vaan sopimukset tulkitaan tapauskohtaisesti. Rekisteröitymisen yhteydessä tapahtuvista sitoumuksien siirrosta voi lukea tarkemmin esimerkiksi Heikki Halilan ja Lauri Tarastin teoksesta Yhdistysoikeus (2017).

Yhdistyksen jäsenyyteen pitkään rekisteröimättömänä toimineen yhdistyksen rekisteröinnillä ei ole vaikutusta. Henkilöiden, jotka ovat liittyneet yhdistyksen jäseniksi ennen rekisteröintiä, jäsenoikeudet säilyvät samoina rekisteröinnin jälkeenkin.