Bokslut och verksamhetsgranskning

Bokslut och verksamhetsgranskning Bokslutet ska upprättas inom fyra månader efter räkenskapsperiodens slut. Styrelsen under den innevarande räkenskapsperioden (enligt datumet för undertecknandet) ansvarar för undertecknandet även om den föregående styrelsen helt...

Ekonomi och bokföring

Ekonomi och bokföring Skötseln av föreningens ekonomi hör till de viktigaste förutsättningarna för verksamheten. En välskött ekonomi gynnar såväl kassören och hela medlemskåren som även styrelsen. Ekonomiskötseln är reglerad och ska vara omsorgsfull. Om du undrar...

Uppgifter, ansvar och stadgar

Uppgifter, ansvar och stadgar Observera att den här sidan behandlar verksamheten i registrerade föreningar, om inte något annat anges. Allt innehåll är inte direkt tillämpligt på oregistrerade föreningar, som aldrig kan vara juridiska personer. Allmänt om stadgarna...