Materialbank

Materialbank AUS mallar och utbildningsmaterial Föreningsreglementet Poängsättningsmodell för föreningarnas ansökningar om verksamhetsbidrag Poängsättningsmodell för tilldelning av klubbrum och förråd till föreningarna Modellstadgar Balansräkningsmall...

AUS förmåner för föreningarna

AUS förmåner för föreningarna Studentkåren erbjuder föreningarna inom kåren mångsidiga tjänster och stöd. För att kunna utnyttja tjänsterna måste föreningen höra till AUS föreningsregister. De tjänster och förmåner som erbjuds varierar något beroende på om föreningen...

AUS föreningsregister

AUS föreningsregister Aalto-universitetets studentkår (AUS)  upprätthåller ett föreningsregister över föreningarna inom studentkåren. Endast föreningar som ingår i föreningsregistret får stöd och hjälp av AUS i sin verksamhet. Föreningsregistret är indelat i en...

Uppgifter, ansvar och stadgar

Uppgifter, ansvar och stadgar Observera att den här sidan behandlar verksamheten i registrerade föreningar, om inte något annat anges. Allt innehåll är inte direkt tillämpligt på oregistrerade föreningar, som aldrig kan vara juridiska personer. Allmänt om stadgarna...

Att bilda en förening

Att bilda en förening Inom AUS verkar cirka 200 föreningar allt från stora ämnesföreningar till olika hobbyfokuserade klubbar. Om du inte hittar någon du gillar bland de nuvarande föreningarna kan du alltid bilda en ny! När en förening bildas lönar det sig att...