Kriisiviestintä

Kriisiviestintä Näiden ohjeiden on ajateltu koskevan sellaisia tilanteita, kriisejä, jotka eivät ole selvitettävissä tapahtuman aikana vaan ne vaativat jälkihoitoa tai toimenpiteitä. Kriisiksi voidaan nähdä myös tilanne, josta voidaan ajatella median kiinnostuvan....

Tapahtumanjärjestäjälle

Tervetuloa tapahtumanjärjestäjän sivulle. Täältä löydät laajan tapahtumajärjestäjän oppaan, josta on erityisesti hyötyä suurempia tapahtumia järjestäessä. Tapahtumajärjestäjän opas Tämä tapahtumajärjestäjän opas on tarkoitettu kaikkien niiden toimijoiden tueksi, jotka...

Hyvinvointi yhdistystoiminnassa

Yhdistystoiminnassa tulee hauskan yhdessä tekemisen lisäksi muistaa kiinnittää huomiota myös jäsenistön ja aktiivien jaksamiseen ja hyvinvointiin. Esimerkiksi hallitustoiminnassa reilu työnjako jokaisen oman jaksamisen mukaan on avainasemassa toimijoiden hyvinvoinnin...

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Häirintä on loukkaavaa käytöstä, joka kohdistuu ihmisen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten sukupuoleen, ikään, alkuperään, maailmankatsomukseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Häirintä voi kohdistua henkilöön suorasti tai epäsuorasti – esimerkiksi...

Yhdenvertaisuus

Suomen laissa yhdenvertaisuutta käsitellään lähinnä sen vastaisen toiminnan eli syrjinnän kieltämisen kautta. Perustason yhdenvertaisuudelle suomalaisessa yhteiskunnassa sanelevat yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta...

Kansainvälistymisen ABC

Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina ja tärkeinä jäseninä, se edesauttaa sekä kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista että...