Koulutusmateriaalit 2019

AYY palvelut ja yhdistysten oikeudet ja velvollisuudet Näin vaikutat FI_EN Yhdistyksen taloudenpito_FI Yhdistyksen_tase_esimerkki Yhdistyksen_tuloslaskelma_esimerkki Yhdenvertaisuus järjestötoiminnassa_FI Viestintä_FI TTER_FI Yrityssuhteet_FI Kansainvälisyys_FI_EN...

Yhdistysoppaasta

Tältä sivustolta löydät lähes kaiken, mitä AYY:n piirissä toimivat yhdistykset tarvitsevat toimintansa tueksi ja turvaksi. AYY:n piirissä toimii yli 200 yhdistystä, jotka muodostavat monimuotoisen ja näkyvän osan Aalto-yhteisöä. Jokainen yhdistys tekee arvokasta työtä...

Materiaalipankki

AYY:n malleja ja ohjeita Yhdistysohjesääntö Pisteytysmalli järjestöjen toiminta-avustusten hakuun Pisteytysmalli yhdistysten hakemien kerho- ja varastotilojen jakoa varten Mallisäännöt Mallitase ja tuloslaskelma Mallitilikartta AYY:n tapahtumajärjestäjän opas...

AYY:n edut yhdistyksille

Ylioppilaskunta tarjoaa piirissään toimiville yhdistyksille monipuolisesti palveluja ja tukea. Palvelujen piiriin päästäkseen yhdistyksen on kuuluttava AYY:n yhdistysrekisteriin. Tarjottavat palvelut ja edut eroavat hieman sen mukaan, kuuluuko yhdistys rekisterin...