Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Häirintä on loukkaavaa käytöstä, joka kohdistuu ihmisen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten sukupuoleen, ikään, alkuperään, maailmankatsomukseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Häirintä voi kohdistua henkilöön suorasti tai epäsuorasti – esimerkiksi...

Yhdenvertaisuus

Suomen laissa yhdenvertaisuutta käsitellään lähinnä sen vastaisen toiminnan eli syrjinnän kieltämisen kautta. Perustason yhdenvertaisuudelle suomalaisessa yhteiskunnassa sanelevat yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta...

Kansainvälistymisen ABC

Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina ja tärkeinä jäseninä, se edesauttaa sekä kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista että...

Materiaalipankki

AYY:n malleja ja ohjeita Yhdistysohjesääntö Pisteytysmalli järjestöjen toiminta-avustusten hakuun Pisteytysmalli yhdistysten hakemien kerho- ja varastotilojen jakoa varten Mallisäännöt Mallitase ja tuloslaskelma Mallitilikartta AYY:n tapahtumajärjestäjän opas...

AYY:n edut yhdistyksille

Ylioppilaskunta tarjoaa piirissään toimiville yhdistyksille monipuolisesti palveluja ja tukea. Palvelujen piiriin päästäkseen yhdistyksen on kuuluttava AYY:n yhdistysrekisteriin. Tarjottavat palvelut ja edut eroavat hieman sen mukaan, kuuluuko yhdistys rekisterin...